Over de opleveringskeuring:

In de praktijk blijkt dat een nieuw gebouwde woning zelden zonder gebreken wordt opgeleverd.
De oplevering is daarom een belangrijk moment. Als koper krijgt u die dag de sleutels van de woning en bent u officieel eigenaar.
Tijdens de oplevering wordt samen met een vertegenwoordiger van de bouwondernemer gekeken of de woning en eventuele bijgebouwen volgens het bestek en de daarbij behorende tekeningen is uitgevoerd. Alle (visuele) tekortkomingen aan de woning moeten dan worden genoteerd. Als onafhankelijk en deskundig adviseur zorgt Het Bouwadviesburo er voor dat alle tijdens de oplevering geconstateerde gebreken in ‘het proces verbaal van oplevering’, worden opgenomen.
Dit proces-verbaal wordt na afloop door beide partijen ondertekend. Hierdoor heeft u -zwart op wit- welke zaken de bouwondernemer nog op zijn kosten moet herstellen.
Tijdens de oplevering krijgt u uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast krijgt u praktische tips over het schoonmaken, ingebruikneming en onderhoud van de woning.


terug